Formiranje plana nabave – pogodba

  • Ob aktiviranju te izbire se odpre nastavitveno okno za formiranje plana nabave.
     
  • Glede na izbran tip plana se vnesejo vrstice s količinami/vrednostmi po ustreznem številu obdobij. Ob potrditvi se tvorijo plani nabave glede na izbrane nastavitve.

Natisni