Urejanje vrstic prejema

Podatke o vrstici prejema urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici prejema.

Pri prejemih, ki še niso bili knjiženi lahko spreminjamo vse podatke razen črtne šifre in šifre artikla.

Pri prejemih, ki so bili že knjiženi, a jih je možno še spreminjati, ni možno spreminjati podatkov o črtni šifri, šifri artikla, količini, prodajni in maloprodajni ceni, skladišču in seriji.

Natisni