Sprememba minimalne PC

Z izborom Sprememba minimalne PC se odpre naslednje okno .

Cenik - vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja, ki naj bo osnova za izračun novih minimalnih prodajnih cen. Če je polje neizponjeno in obstaja povezava z Materialno skladiščnim poslovanjem MAP, je osnova za izračun minimalne prodajne cene zadnja nabava cena Materialno skladiščnega poslovanja.

Faktor cene - vpišemo faktor s katerim se množi osnovna cena, da se dobi minimalna prodajna cena.

Način spremembe – imamo dve možnosti:

·      Dodajanje in popravljanje zapisov – novo izračunane minimalne prodsajne cene zamenjajo obstoječe na vseh izbranih artiklih.

·      Samo dodajanje zapisov – novo izračunane mnimalne cene zamenjajo obstoječe na izbranih artiklih, ki majo minimalno prodajno ceno 0 ali neizpolnjeno.

IZBOR PODATKOV

Šifra artikla - vpišemo ali izberemo šifre artiklov, katerim želimo spremeniti podatke.

Skupina artikla - vpišemo ali izberemo skupine artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Črtna šifra - vpišemo črtne šifre artiklov, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Klasifikacija - vpišemo ali izberemo klasifikacije, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Oddelek - vpišemo ali izberemo oddelke, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Dobavitelj - vpišemo ali izberemo dobavitelje, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Konsignant - vpišemo ali izberemo konsignante, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Proizvajalec - vpišemo ali izberemo proizvajalce, katerih artiklom želimo spremeniti podatke.

Natisni