Verzija 2017.05.000 z dne 21.4.2017

  • Zaposleni
    • Omogočen vnos znanja tujih jezikov. Privzeta vsebina šifranta kategorij znanja vsebuje kategorije po Europass.
    • Omogočen vnos kategorije invalidnosti.
  • Izpisi, pregledi in potrdila
    • Omogočen izpis Evidence o zaposlenih delavcih
    • Omogočena analiza znanja tujih jezikov

Natisni