Verzija 2020.11.001 z dne 14.08.2020

 • Omogočena uporaba polja poračun v čarovniku za uvoz vrstic posrednega vnosa.
 • Odpravljena napaka pri kontroli fonda ur v primeru zaposlitve za krajši delovni čas.
 • Omogočeno izločanje zaposlenih s statusom Javna dela iz izplačila razlik do minimalne plače.
 • Pripravljena nova funkcija R(34), ki izračuna izhodiščno plačo plačnega razreda.
 • Dopolnjena priprava kartona zaposlenega.
 • Evidenca prisotnosti
  • Omogočen izračun dodatne prehrane v primeru večjega števila ur prisotnosti v dnevu.
  • Omogočen izračun prevoza tudi v primeru, ko v dnevu imamo samo dogodek službena pot.
  • Pri izračunu prevoza z nastavitvijo »predlagaj glede na vse prisotnosti« se ne upoštevajo dogodki, ki imajo čas začetka 00:00:00 (prehod iz prejšnjega dne)
  • Urejeno upoštevanje vseh dogodkov v dnevu v primeru vpisanega podatka Najmanjše število ur za izračun dodatka.
  • Urejeno dodajanje ur do polnega delovnega časa v primeru ročno vpisanih nadur.
 • Spremenjena kombinacija tipk za brisanje obračuna

Natisni