Uvoz podatkov za obresti po analitikah

Uvoz podatkov za obresti po analitikah uporabljamo v primeru, da želimo obračunavati obresti po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, referentih. Podatki se tudi pri tem uvozu prepišejo iz DK-ja. Upoštevajo se samo tisti konti, ki se nahajajo v tabeli Konti za obresti po analitikah. Uvoz začnemo tako, da v preglednici Obračuni kliknemo na gumb Uvoz podatkov in izberemo uvoz Uvoz podatkov za obresti po analitikah. Odpre se spodaj prikazano okno, kjer definiramo:

  • Leto – vnesemo leto, v katerem se bodo obračunavale obresti. Program predlaga leto iz tekočega datuma, ki pa ga lahko spremenimo.
  • Datum obračuna – vtipkamo datum obračuna obresti ali pa ga poiščemo s pomočjo koledarčka.
  • Številka obračuna – številko obračuna vnašamo samo v primeru, da za izbrano leto nismo naredili še nobenega obračuna obresti, sicer nam OBR sam številči obračune (zaporedoma).
  • Šifra obresti – izberemo obresti, s katerimi bomo obračunavali.
  • Šifra vrste obračuna – glede na izbrano vrsto obračuna določimo vsebino glave in končnice izpisa obrazca obračun obresti.

 

Izbira za DK:

  • Letnica poslovnega leta – predlaga se letnica iz zadnjega obračunskega leta, vendar jo lahko po potrebi spremenimo. Na primer knjigovodske podatke iz leta 2010 lahko uvozimo v leto obračuna obresti 2011.
  • Obdobje od do – določimo interval obdobij, v katerem nas zanimajo stanja po analitikah.
  • Datum dokumenta, Stranka, Šifra SM, Šifra SN, Šifra referenta,– omejimo uvoz podatkov glede na datum dokumenta, stranko, šifro stroškovnega mesta, stroškovnega nosilca, referenta. Če pustimo polja od do prazna, pomeni to uvoz brez omejitev.
  • Vrsta analitike – z možnostjo izbire Strank, Stroškovnih mest, Stroškovnih nosilcev, Referentov določimo, za katero analitiko iz DK-ja bomo pripravili obračun obresti.

 

Uvoz podatkov sprožimo s klikom na gumb Potrdi (Alt + P). Po končanem uvozu se izpišejo nastavitveni podatki uvoza in ta izpis lahko tudi natisnemo.

Po končanem uvozu obračunov, se preglednica v oknu Obračuni izpolni z obračuni: za vsako izbrano šifro stranke se tvori in doda v preglednico en obračun z ustreznimi postavkami. Na tako vnesene obračune moremo še izračunati obresti.

Natisni