Preglednica nalogi za službena potovanja

Program omogoča vnašanje podatkov, ki so potrebni za izdajo in obračun naloga za službeno potovanje.

V osnovnem oknu izberemo meni Nalog za službeno potovanje. Odpre se spodnja preglednica, v kateri imamo možnost vnašati nove naloge za službena potovanja in pregledovati že vnesene.

Nad preglednico so podatki za izbiro potnih nalogov po različnih kriterijih.

Leto potnega naloga – prikažejo se samo nalogi, izdani v izbranem letu

Datum izdaje - prikažejo se samo nalogi, izdani na izbrani datum

Vsi, Obračunani nepotrjeni, Obračunani potrjeni Slovenija …. - prikažejo se samo nalogi, ki ustrezajo izbranim kriterijem. Če ni izbran noben kriterij, se prikažejo vsi nalogi.

 

Natisni