Kje lahko dobim točen podatek za nabavno vrednost prodanega blaga iz carinskega skladišča?

 

V CS je izpis, ki pokaže nabavno vrednost po prejemih za izdano blago.
Ta izpis je na Knjiženje->Izdaja. Potem izberete tiskanje in izberete možnost »Seznam izdaj«.
V nastavitvenem oknu si izberete podatke:
Izberete si od do izdaje, datumske omejitve. Izberete še postopek in tiskanje vrednosti prejemov. Ter če želite še tiskanje zaznamkov. Če želite po točno določeni denatni enoti izberete še to.

Glede na zgornje nastavitve se vam izpiše izpis na katerem je je vidno vrednosti, ki ste ji dali na izdajah. Ter vrednost izdanega blaga na posamezen prejem. In zaznamki, ki so vedno v SIT – če zaznamke seveda uporabljate.
Na koncu je skupen seštevek po prejemih ločen po denarnih enotah iz prejemov.

Še ena možnost je – malo drugačna, če uporabite izpis »Podatki za izhodni carinski dokument« tam so tudi napisane nabavne vrednosti izdanega materiala v izbranem obdobju. Ta je narejen posebej za postopek 40 – ta se deli glede na državo uvoza, vrsto posla,  carinski postopek, denarno enoto in pariteto, tako, da tu pride do več dokumentov. Če izbirate tistega za postopek 31 in 10 pa se pišejo vrednosti, ki so na izdajah.

Še ena možnost bi lahko bila na izpisu »Sledljivost artiklov«, kjer za posamezno izdajo in posamezni artikel vidite koliko je bilo izdano in po kakšnih nabavnih vrednostih je bilo izdana. Zraven je še masa. Ta nima vsote vrednosti na koncu, ker ima analitičen pomen.

Natisni