Usklajevanje kumulative

Pripomoček ponovno tvori kumulativo za posamezno ali več obračunskih obdobij. Nahaja se v meniju Pripomočki / Usklajevanje kumulative. 

Program aktiviramo kadar podvomimo v pravilnost kumulativnih podatkov. Na osnovi kumulativnih podatkov se tvorijo bilance, začetna stanja kartic ter razni drugi zbirni pregledi.

 

Leto - izpiše se nam letnica iz nastavitev. Podatek se ne vnaša.

Od .. do obdobja - uporabnikom svetujemo, da pustijo polja prazna, tako bo program izvedel usklajevanje kumulative za vsa obdobja.

 

Če se ta program med izvajanjem zaradi kakršnegakoli vzroka prekine, ga moramo ponoviti za ista obdobja.

Natisni