Seznam po načinih plačil in skupinah

Namen programa je izpis seznama po načinih plačil in skupinah na tiskalnik ali pregled le teh na ekranu.

 

·      Blagajna od do – izpis omejimo z vnosom blagajne od… do…

·      Datum od do – izpis omejimo  z vnosom datuma od… do…

·      Blagajnik od do – izpis omejimo z vnosom blagajnika od… do…

·      Naziv liste – vpišemo tekst, ki se bo prikazal na listi, ali pustimo prazno polje.

Natisni