Vnos novega potnega naloga za prevoz oseb

Novi potni nalog vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov.

V zgornji del okna vnesemo osnovne podatke o potnem nalogu za prevoz oseb.

Leto - predlaga se leto iz tekočega računalniškega datuma.

Številka - vnesemo številko potnega naloga za prevoz oseb. Program ponudi številko, ki je za 1 večja od številke predhodno vpisanega potnega naloga za prevoz oseb.

Datum izdaje – vnesemo datum izdaje potnega naloga za prevoz oseb.

Šifra vozila – iz šifranta vozil izberemo želeno vozilo.

Spodnji del okna je sestavljen iz treh zavihkov: Glava, Vožnje in Gorivo.

Zavihek glava

V tem zavihku vnašamo podatke o potnem nalogu za prevoz oseb.

Šifra voznika – iz šifranta zaposlenih izberemo voznika.

Šifra relacije – iz šifranta relacij izberemo relacijo.

Šifra odredbodajalca – iz šifranta zaposlenih izberemo odredbodajalca.

Velja od – vnesemo datum od katerega velja potni nalog za prevoz oseb.

Velja do – vnesemo datum do katerega velja potni nalog za prevoz oseb.

Opombe – poljubno.

Zavihek vožnje

S klikom na zavihek Vožnje se odpre preglednica, v kateri lahko pregledujemo in vnašamo opravljene vožnje z izbranim potnim nalogom za prevoz oseb.

Za vnos nove vožnje kliknemo na gumb za dodajanje zapisov, kjer vnašamo podatke o opravljenih vožnjah.

 

Relacija – predlaga se relacija, ki smo jo predhodno določili v zavihku Glava. Po želji lahko relacijo popravimo.

Namen potovanja (šifra naloge) – iz šifranta nalog izberemo želeno nalogo.

Čas odhoda – iz koledarčka izberemo datum odhoda. Uro vnesemo ročno.

Čas prihoda – iz koledarčka izberemo datum prihoda. Uro vnesemo ročno.

Števec ob odhodu - vnesemo stanje števca pred odhodom.

Števec ob prihodu - vnesemo stanje števca ob prihodu.

Leto naloga za službeno potovanje – vnesemo leto naloga za službeno potovanje, ki je vezan na to vožnjo.

Številka naloga za službeno potovanje – vnesemo številko naloga za službeno potovanje, ki je vezan na to vožnjo.

 

V kolikor podatka o Letu naloga in Številki naloga za službeno potovanje pustimo prazna, se aktivira gumb Nalog za službeno potovanje tako, da lahko nalog za službeno potovanje pripravimo neposredno iz potnega naloga za prevoz oseb. S klikom na gumb Potni nalog za prevoz oseb se odpre okno, v katerem nas program sprašuje, ali želimo zares zapisati nov Nalog za službeno potovanje.

V kolikor se odločimo pritrdilno, se odpre nov Nalog za službeno potovanje, kjer je pod Opombe zapisana številka pripadajočega potnega naloga za prevoz oseb.

Zavihek gorivo

V tem zavihku se odpre preglednica, v kateri lahko pregledujemo in vnašamo nakupljeno gorivo za vozilo, za katerega je odprt potni nalog za prevoz oseb.

S klikom na gumb za nov vnos, se odpre spodnje okno.

 

Datum – vnesemo datum nakupa goriva.

Števec - vnesemo stanje števca ob nakupu goriva.

Količina - vnesemo nakupljeno količino goriva.

Kraj - vnesemo kraj nakupa goriva.

 

Natisni