Ročni terminal BHT

Ob aktiviranju se odpre naslednje okno:

V njem se izbere naslednje podatke:

  • Referent nabave – izvozile se bodo samo tiste stranke, ki imajo tega referenta nabave.
  • Referent prodaje– izvozile se bodo samo tiste stranke, ki imajo tega referenta prodaje.
  • Tip artikla – izbere se tipe artiklov, ki se bodo izvažali v datoteke. Če ni izbran noben tip artikla ali če so izbrani vsi tipi se v teh primerih izvozijo vsi artikli.
  • Iz skladišča – izvozile se bodo zaloge samo iz izbranega skladišča.
  • Cenovno področje – izvozile se bodo cene iz izbranega cenovnega področja.
  • Cenovno področje za maloprodajo – če je izbran se h kupcem pri izvozu zapiše številka izbranega cenovnega področja za maloprodajo, ki se ga potem uporablja pri potniški prodaji na ročnih terminalih.
  • Prenesi v mapo – izbere se mapa v kateri se bodo odložile datoteke za ročne terminale BHT. Če je izbran referent nabave se bo skreirala še nova mapa, ki bo imela na začetku N in še šifro referenta. Če bo izbran referent prodaje bo mapa imela na začetku P. Če bosta oba pa bo kakor pri referentu nabave.
  • Če niso izbrani kakšni podatki se izvozijo vsi podatki brez omejitev.

Natisni