Vnos novega delovnega koledarja

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delovni koledar.

Podatki na koledarju so:

  • Šifra koledarja – poljubna oznaka.
  • Naziv koledarja – poljuben naziv delovnega koledarja.
  • Ura pričetka prve izmene – ura, ko se začne prva izmena (pomembno zaradi izračunavanj prijavljenih zastojev)
  • Leto – leto koledarja za katerega prikazujemo/urejujemo podatke.
  • Opomba – vnos poljubne opombe delovnega koledarja.

 

V koledarju so prikazani posamezni dnevi izbranega leta. Delovni dnevi so prikazani v črni, nedelovni pa v redeči barvi.

Natisni