Gumb V izdajo

Kliku na gumb   - V izdajo (Alt I) omogoča, da se samodejno knjiženje celotnega prejema v izdajo. Odpre se okno Knjiženje izdaje iz prejema, s podatki iz glave izdaje.

Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti izdaja.

Datum – predlaga se datum izbranega prejema. Podatek lahko s klikom na gumb  izberemo v koledarčku.

Konto porabe - vpišemo konto porabe oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prvič ga moramo vpisati, kasneje se predlaga zadnji vneseni. Če je izpolnjen v vrsti prometa, se predlaga iz šifranta vrst prometa.

Dokument – program predlaga naziv Prejemnica , šifro vrste prometa,  številko dokumenta prejema in leto.

Kupec - vpišemo šifro kupca oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko kupce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Referent – vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Delovni nalog – vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

Gumb  - Potrdi (Alt P) izvede knjiženje izdaje.

Gumb  - Opusti (Alt O) pomeni, da se knjiženje izdaje ne izvede in  vrnemo se v preglednico prometa.

Pri knjiženju izdaje se izpiše morebitna lista napak.

V primeru, da je bila knjiženja vsaj ena vrstica izdaje, se ob zaključku knjiženja odpre okno Izpisi, kjer lahko izpišemo dokument izdaje. Po zaprtju okna se vrnemo v preglednico Promet (prejemi).

Natisni