Mejne vrednosti javnih naročil

Eden ključnih segmentov nastavitev javnih naročil je določitev mejnih vrednosti glede na zneskovne razmejitve ter določitve vrste postopka, ki se uporablja v tej razmejitvi ter če je potrebno (po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-2) interni pravilnik ni več obvezen in po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), ni več za postopek javnega naročanja male vrednosti več potrebno povabiti strank k oddaji ponudbe, zadostuje objava na portalu javnih naročil), minimalnega števila zbranih ponudb, da se lahko postopek prevesi v fazo izbiranja najugodnejše ponudbe.

Veljavna zakonska podlaga, ki jo upoštevate pri vnosu mejnih vrednosti je vaš interni pravilnik oz. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2E)

Ureditev mejnih vrednosti ob uvedbi ZJN-2E.

 

VNOS NOVE MEJNE VREDNOSTI

 

·      Vrsta naročila – za vsako razmejitev je potrebno določiti, za katero vrsto naročila veljajo mejne vrednosti (storitev, blago ali gradbena dela).

·      Spodnja in zgornja meja – vpišemo spodnjo in zgornjo mejo (npr. med 0€ in 19.999€).

·      Vrsta postopka – vrsta postopka, ki se uporablja pri vrednosti naročil v navedeni meji. Izbiramo med evidenčni postopek ali zbiranje ponudb.

·      Člen – če uporabljate interni pravilnik za javno naročanje, se lahko za vsako razmejitev določi tudi člen predpisa, ki določa postopek za izbrane meje in vrsto naročila. Če internega pravilnika za javno naročanje ne uporabljate, pustite polje prazno.

·      Min.št.ponudb – če je potrebno, vpišemo minimalno število ponudb, na osnovi katerih lahko izbirate najugodnejšo ponudbo. Programski paket vas v postopku izbiranja ponudb opozori, če ste prejeli manj ponudb, kot je določeno v razmejitvah. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B) ne predvideva več minimalnega števila povabljenih strank, zato podatek vnesete samo, če je v vaših internih pravilnikih tako določeno.

·      Gumb Predpisani obrazci – za izbrano razmejitev definirate vse predpisane obrazce in dokazila, ki se ustvarijo v postopku oddaje javnega naročila.

Pri vnosu mejnih vrednosti vam programski paket ne dovoli vpisa podvojenih mej za določeno vrsto naročila. Vsi podatki iz nastavitev se pri vnosu podatkov v okviru postopka oddaje javnega naročila avtomatično prenesejo v javno naročilo, tako, da vam jih ni potrebno vedno znova iskati v vašem notranjem predpisu.

 

PRAKTIČNI PRIMER VNOSA NOVE MEJNE VREDNSOTI

 

PRIMER vnosa za evidenčni postopek za javna naročila po Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), brez internega pravilnika za javna naročila:

·      Vrsta naročila = Blago,

·      Spodnja meja = 0€ in Zgornja meja =19.999€,

·      Vrsta postopka = Evidenčni postopek,

·      Člen = prazno,

·      Min. število povabljenih = prazno.

 

Na koncu kliknemo na gumb Potrdi.

 

TISKANJE SEZNAMA MEJNIH VREDNOSTI

Seznam mejnih vrednosti je mogoče tiskati s klikom na gumb Tiskanje (Ctrl + P). Odpre se spodaj prikazano okno:

Odločimo se še, ali bomo tiskali opombe in kliknemo Predogled tiskanja.

 

 

 

 

 

Natisni