Stranke

Preden začnemo z obračunavanjem osebnih prejemkov za pogodbene stranke, je koristno, da v šifrant Stranke vnesemo podatke o izplačevalcu osebnih prejemkov pogodbenikom.

Natisni