Verzija 2017.13.000 z dne 20.10.2017

  • Šifrant zaposlenih
    • Omogočen vnos podatka Prva zaposlitev pri delodajalcu.
    • Omogočen vnos podatka Zajamčena plača na ravni zaposlenega.
  • Analiza Struktura zaposlenih
    • V analizo je dodan podatek Prva zaposlitev pri delodajalcu.

Natisni