Popravljanje plačanih računov - knjiženje delnih plačil