Aktivni, Neaktivni konti

Nad preglednico je filter Aktivni, Neaktivni konti. Neaktivni konti so tisti, ki imajo v polju Stran knjiženja zapisano: se ne knjiži.

Neaktiven konto je v razpredelnici sivo obarvan.

Natisni