Pregled blagajniških računov

Izpis je namenjen pregledu in izpisu posameznih računov gotovinske prodaje.

Najprej se odpre okno Pregled blagajniških računov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
  • Številka računa - vpišemo številke računa, za katere želimo podatke pregledovati.
  • Samo računi po 82.čl.ZDDV – izberemo ali želimo prikazati samo račune iztavljene t.i. davčnim zavezancem , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
  • Paragonski tiskalnik – izberemo ali račune izpišemo na paragonski tiskalnik, katerega imamo nastavljenega v POS opremi v nastavitvah programa. Izpis na paragonski tiskalnik , ali pa izpis na poljubne instalirane tiskalnike   .

Natisni