Gumb Zbiri (inventura)

S klikom na gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inventuri z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datumom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o  inventuri brez, da bi jo bilo potrebno natisniti.

Natisni