Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2019

  • Pripravljen pripomoček za pripravo stranke na podlagi podatkov zaposlenega.
  • OLAP analiza struktura zaposlenih
    • V analizo sta dodani polji šifra in naziv stranke.
  • Obrazci e-VEM
    • Omogočen vpogled v opis vloge v primeru zavrnitve (status 115).
  • Napredovanja
    • Podatek Osnovni plačni razred delovnega mesta na Evidenčnem listu se bere iz tekočega podatka delovnega mesta (Plačni razred brez napr. MIN)

Natisni