Gumb Zbiri (izdaje)

Ob kliku na gumb  - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo izdajo, šifro vrste prometa in številko izdaje. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o izdaji brez da bi bilo izdajo potrebno natisniti.

Natisni