Verzija 2018.07

 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »serijsko knjiženje«; dodali smo dodatne kontrole za sproščanje zaklepanja glav delovnih nalogov ob izvedbi serijskega knjiženja.
 • Knjiženje – delovni nalogi; funkcija »prenos«; urejeno zaokroževanje količin za prenos glede na nastavitve definirane na dodatkih artikla.
 • Knjiženje – Kooperacija – izdaja v kooperacijo; več dopolnitev:
  • na izbirne podatke funkcije »Priprava izdaj« dodana možnost omejitve klicanja delovnih nalogov po kooperantu, po povezani šifri artikla ter po standardni tehnološki operaciji,
  • na preglednici operacij delovnih nalogov (klicanje znotraj vrstic izdaje) dodana kolona »povezana šifra artikla«.
 • Izpisi – predvidena poraba materiala; na preglednici predlaganih delovnih nalogov (funkcija »Avtomatsko formiranje DN«) in predlaganih naročil dobaviteljem (funkcija »avtomatsko formiranje naročil«) se vrstice obarvajo v rdeče v kolikor je predviden datum začetka izdelave delovnih nalogov že v preteklosti oziroma zahtevan datum proženja naročil dobaviteljem v preteklosti. Podatek o zahtevanem datumu proženja naročil dobaviteljem je na preglednico dodan na novo, izračuna pa se tako, da se od predvidenega datuma dobave odšteje pretočni čas nabave.
 • Izpisi – pokalkulacija delovnih nalogov; odpravljena napaka, ki je onemogočala omejitev tiskanja pokalkulacij po izbranih stroškovnih nosilcih.
 • Kontrola obstoja kalkulacij delovnih nalogov (če je nastavljena v nastavitvah programa) ob vhodu v program VRP sedaj kontrolira obstoj kalkulacij samo še za nezaključene delovne naloge.
 • Transakcijsko izvajanje procedur; v nastavitvah programa (zavihek »splošne nastavitve«) smo dodali možnost vklopa transakcijskega izvajanja procedur. Vklop te nastavitve povzroči, da se določene procedure programa VRP (ali povezanih programov) izvajajo na kontroliran transakcijski način. Vklop te nastavitve svetujem vsem tistim uporabnikom, ki imajo na funkcijah VRP-ja in povezanih programov (npr. prenos naročil kupcev v delovne naloge) več operaterjev, ki te funkcije hkratno izvajajo.

 

Natisni