Nastavitve programa

Nastavitve programa poženemo s pritiskom na tipko Enter ali s klikom z miško. Z njimi prilagodimo uporabo programa lastnim potrebam.

Nastavitveni podatki so vezani na leto knjiženja. Imamo možnost vnosa oziroma spreminjanja nastavitev. Brisanje le-teh pa ni možno. Pred pričetkom dela s programom morajo biti splošne nastavitve izpolnjene.

Natisni