Preglednica Naročanje dobaviteljem

  • V oknu Naročila dobaviteljem je seznam vseh vnesenih naročil.

  • V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:
  • Leto – pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto naročila. Program omogoča vnos naročil za tekoče in prejšnja leta, ki jih s klikom na gumb  izberemo iz seznama. Novo leto otvorimo tako, da vtipkamo novo letnico.
  • Knjiga – izbere se v katero knjigo naročil dobaviteljem se bodo knjižila nova naročila.
  • Statusi – izberemo si lahko statuse naročil (poslano, potrjeno, delno, zaključeno in stornirano)
  • Vrstice naročil se barvajo glede na status.
  • Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto naročil po padajoči številki naročila. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki,datumu, dobavitelju…
  • Gumb  - O artiklu (Alt L ali F7)nam odpre okno, kjer so vidni podatki o artiklu: Prodajne cene,…,če je povezava z MSP pa so vidne tudi zaloge.

Natisni