Vnos dokumenta iz odprtih postavk

V primeru, da naredimo vnos novega plačilnega naloga v plačilnem prometu se lahko postavimo v polje za vnos zneska, ter z gumbmom F2 se nam odprejo odprte postavke. Z gumbom Tabela  pa se nam v spodnjem delu ekrana prikaže tabela z odprtimi dokumenti. Z Gumbom Izberi  se podatki (referenca, namen, znesek)  prenesejo  v plačilni promet.

 

Natisni