Verzija 2018.04.001 z dne 16.3.2018

  • Urejeno delovanje funkcije ROUND v formulah.
  • Urejeno zaokroževanje zneskov na obračunskih vrsticah.
  • Omogočen način preračuna neto na bruto s shranjevanjem vpisanega neto zneska.
  • Prostovoljno pokojninsko zavarovanje
    • Urejena priprava datotek po modelu Triglav v primeru več družb.
  • Evidenca prisotnosti
    • Urejeno ponavljanje prve vrstice na izpisu opravljenih ur.

Natisni