Verzija 2018.10.001 z dne 10.08.2018

  • Prepoved odpiranja novega obračuna je omejena na situacije, ko odpiramo nov obračun plač in že imamo drug obračun plač odprt. V vseh drugih primerih bo odpiranje novega obračuna omogočeno (regres, jubilejne nagrede, drugi osebni prejemki...).
  • Urejen prikaz osnov zaposlenih na zavihku izračuni v vrsticah neposrednega vnosa.
  • Pripravljene so nove formule za število preostalih ur letnega dopusta z naslednjo sintakso:
    • LD(0) – število preostalih ur letnega dopusta preteklega leta
    • LD(1) – število preostalih ur letnega dopusta tekočega leta
  • Tiskanje REKa 1190 za porodnice
  • Dodan filter po organizacijskih enotah pri pošiljanju obr. listov

Natisni