Obdobja

V šifrant Obdobja vnesemo poslovna obdobja od 0 do 12 in ustrezne datumske meje. Ko v meniju Šifranti pritisnemo na Obdobja, se nam odpre preglednica obdobij, iz katere lahko izberemo določeno obdobje.

Natisni