Preglednica dokumentov eRegistratorja

Dokumenti shranjeni v eRegistratorju so prikazani v obliki preglednice. V spodnjem levem vogalu preglednice je prikazano število prikazanih podatkov v preglednici. Privzeta vrednost je prikaz podatkov o petdesetih (50) dokumentih. Če pogojem prikaza ustreza več zapisov, kot je postavljena omejitev prikaza, potem je to prikazano z rdečo barvo v spodnjem levem delu preglednice – . Število prikazanih dokumentov lahko spremenimo tako, da v polje za vnos števila prikazanih zadetkov nad preglednico  vpišemo željeno število prikazanih zadetkov. To število je lahko največ 5000.

Opomba: Pri nekaterih pregledih je možno vpisati število nič (0), kar pomeni prikaz vseh dokumentov

Natisni