Nazivi osnov obračuna

V šifrant vnesemo nazive obračunskih osnov, ki veljajo splošno za vse ali večino zaposlenih. Običajno so to: cena za KM prevoza, dnevni strošek prehrane, vrednost količnika ipd.

Aktiven – oznaka aktivnosti / neaktivnosti

Šifra osnove obračuna – vnesemo šifro.

Naziv osnove obračuna – vpišemo naziv osnove obračuna.

Na obr. listu – izberemo ali naj se osnova izpiše na obračunskem listu. Lahko izbiramo med (da, če ni 0 ali ne).

Opombe – poljubno.

 

Pod preglednico je nastavitev prikaza podatkov v preglednici :  prikaže samo zapise, označene z Aktiven,  prikaže neaktivne zapise,  prikaže

Natisni