Dodajanje novih vrstic predprejema

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novi vrstici predprejema.

Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote.

Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Če je artikel neaktiven se ga ne da prenesti v  predprejem.

Količina – vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske ali vrednostne). Z gumbom  (Alt+T) se nam odpre okno obračun tare, ki nam omogoča vnos podatkov embalaži in bruto masi artikla. Za količino lahko vnesemo tudi vrednost 0.

V okno lahko vnesemo naslednje podatke:

·    Embalaža – vnesemo ali izberemo šifro artikla, ki predstavlja emabalažo za vrstico

·    Količina – vnesemo količino pakiranj embalaže

·    Bruto masa – vnesemo ali izračunamo bruto masa prevzetega artikla

·    Tara – podatek se najprej predlaga iz mase embalaže pomnoženo s količino. Podatek lahko poljubno spremenimo.

Če podatke na vnosnem oknu potrdimo, se v polje količina vrstice predprejema zapiše razlika med bruto maso in taro.

Količina pretvornika – vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov.

Fakturna cena – vpišemo fakturno ceno predprejema (do  pet decimalnih mest). Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. S pritiskom na tipko F6 izločimo iz vnesene cene DDV. S pritiskom na F9 se predlaga trenutno veljavna cena zaloge (povprečna, zadnja,…).

Popust – vpišemo odstotek popusta.

Fakturna vrednost – prikaže se izračunana fakturna vrednost (z upoštevanjem vnesenega odstotka popusta). Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. S pritiskom na tipko F6 izločimo iz vnesene vrednosti DDV.

 

ODVISNI STROŠKI

Odstotek – vpišemo odstotek odvisnih stroškov. Pri vnosu nove vrstice se predlaga iz šifranta odvisnih stroškov za artikel. Imamo možnost vnosa petih (5.) odstotkov.

Znesek – vpišemo znesek odvisnih stroškov na enoto v domači denarni enoti. Pri vnosu nove vrstice se predlaga iz šifranta odvisnih stroškov za artikel.

Nabavna cena - podatek se samo prikaže.

Prodajna cena – izračuna in predlaga se prodajna cena. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Novo prodajno ceno lahko izračunamo tudi tako, da vnesemo ustrezen odstotek razlike v ceni, do katerega lahko dostopamo s pomočjo miške. Poleg tega podakta je še gumb, ki skopira fakturno ceno v prodajno ceno. Ta gumb ima tudi bližnjico z ALT+C.

Maloprodajna cena - izračuna in predlaga se prodajna cena. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Novo maloprodajno ceno lahko izračunamo tudi tako, da vnesemo ustrezen odstotek razlike v ceni, do katerega lahko dostopamo s pomočjo miške.

Skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz glave predprejema. Vnos podatka je obvezen.

Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.

Število paketov – vrednost polja se predlaga na naslednji način:  če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost –1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

Če se predprejem upošteva pri poročanju za Intrastat, se lahko izpolni še naslednje podatke:

·    Poreklo – vpišemo ali izberemo šifro države porekla blaga. Pri novi vrstici se predlaga iz države porekla v šifrantu artiklov. Če podatek v šifrantu artiklov ni izpolnjen iz šifre države, iz katere je bilo blago odposlano. Če podatek ni izpolnjen, velja da je poreklo enako državi odpošiljanja blaga.

·    Količina v dodatni ME – vpišemo ali izračunamo količino v dodatni merski enoti. Če je v carinski tarifi, ki je na artiklu zabeleženo, da ima posebno ME, potem se preračuna le ta količina na način: količina predprejema * količina v dodatni merski enoti iz šifranta artiklov. Drugače se ne nič predlaga.

·    Statistična vrednost – vpišemo ali izračunamo statistično vrednost za poročanje Intrastat. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag. Če ni izpolnjeno, pomeni da je statistična vrednost enaka nabavni vrednosti.

Opomba - vpišemo poljuben tekst.

 

Gumb  - Zadnja cena (Alt C, F5) omogoča ohranitev prodajne in maloprodajne cene iz zadnjega predprejema za artikel.

Gumb  - Izračun (Alt U) je namenjen prikazu elementov izračuna cen/vrednosti za izbrano vrstico.

 

 

Gumb  - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. Gumb  - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

Gumb  - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice.

Ko knjižimo vrstico, se v primeru vnosa negativnih količin preveri razpoložljiva trenutna zaloga na skladišču. Če na skladišču ni dovolj zaloge za knjiženje takšne vrstice v promet prejema, se odpre opozorilo s tekstom »Blaga ni dovolj na zalogi. Ob knjiženju v prejem se ta vrstica morda ne bo knjižila. Potrdite nadaljevanje.« če potrdimo z »Da« se vrstica vseeno poknjiži v predprejem. Pred samim knjiženjem predprejema v prejem, če želimo da se vrstica knjiži, pa moramo urediti zalogo.

Druga možnost pa je vnos direktno v preglednico. Tudi tu delujejo vse tipke F8, F6, F3,… kot delujejo na klasičnem vnosu. Vrstični vnos je mogoč v primeru, da nimamo vkopljenih varnostnih sistemov oz. če predprejem še ni bil knjižen v prejem. V ostalih primerih se popravljajo podatki skozi klasičen način.

Pri vrstičnem vnosu je možen vnos manj podatkov, kot pri klasičnem. Vnaša se lahko šifro artikla, serijo (če obstaja), skladišče, fakturno ceno, količino, fakturno vrednost, popuste, % RVC za prodajno ceno, prodajno ceno, % RVC za maloprodajno ceno in maloprodajno ceno.

Z izbiro stolpcev pa si lahko nastavimo vse stolpce, ki nam podajo informacije na to preglednico, vendar v te ne moremo vnašati.

V spodnjem delu preglednice vidimo tudi staro kalkulacijo, ki pomeni prikaz kalkulacije predzadnje vnesene vrstice izbranega artikla. Nova kalkulacija pa nam prikaže kalkulacijo zadnje (sedajšnje) izbrane vrstice.

Gumb  - Artikel (F4) omogoča direktno popravljanje osnovnih podatkov na artiklu, če imamo izbrano vrstico predprejema z vnesenim artiklom. Če čakamo na vrstičnem vnosu na prazni vrstici pa z tem gumbom odpremo novo šifro artikla in dodamo nove podatke za ta artikel.

Gumb  - »Izbor artiklov«. Ob kliku na ta gumb se odpre okno podobno, kot ob izboru gumba F8. Namenjeno je hitremu vnosu artiklov z izborom na ta način, da vpišemo količino prejema. Vrstice, katere imajo količino vpisano, se ob potrditvi prenesejo v predprejem.

Natisni