Zavihek: Dokument pogodbe

Na zavihku je omogočen vnos naslednjih podatkov:

Priponka –  prikaže se ime shranjene datoteke oziroma dokumenta, ki pomeni odločbo o letnem dopustu . Poleg podatka so trije gumbi:  - Izberi, ki omogoča ročno pripenjanje dokumenta ,  - Odpni, ki omogoča razveljavitev priponke in  - Odpri, ki omogoča odpiranje dokumenta v priponki.

Šifra besedila – vnesemo dvomestno šifro besedila, katera mora obstajati v besedilih pogodbe.

Telo pogodbe – Program sam predlaga besedilo pogodbe glede na šifro besedila. Mogoč je vnos novega besedila pogodbe ali pa spreminjanje obstoječega besedila. Besedilo se izpiše na pogodbo.

Na dnu zavihka se nahaja gumb  za posodobitev šifranta besedil pogodbe. Gumb uporabimo kadar želimo trenutne spremembe na besedilu shraniti na izvorno besedilo v šifrantu besedila pogodb. Program posodobi besedilo glede na izbrano šifro besedila.

 

Natisni