Verzija 2017.03.000

 • Knjiženje
  • Predprejemi
   • Na preglednici odvisnih stroškov je uvedena kontrola na izvor odvisnega stroška. Če je bila vrstica vnesena skozi modul PRAC, potem te vrstice ni več možno brisati v tem programu. Izpiše se ustrezno obvestilo in program ne dovoli brisanja odvisnega stroška.
  • Temeljnica nabave, porabe
   • Pri zbirnem knjiženju se je dopolnil tekst v poljih »Opis« in »Dokument«, ki se sestavi iz tipa skladišča in tipa prometa ter iz meseca in leta izbranega obdobja knjiženja.
   • Sprememba knjiženja nivelacije. Ne upošteva se strani knjiženja in spremembe predznaka iz nastavitev, temveč se poknjiži na naslednji način:
    • Pozitivna nivelacija se knjiži na konto iz nastavitev pod »Nivelacija (pozitivna)« v »dobro« brez spremembe predznaka; druga knjižba na konto zaloge v »breme« brez spremembe predznaka
    • Negativna nivelacija se knjiži na konto iz nastavitev pod »Nivelacija (negativna)« v »breme« s spremembo predznaka; druga knjižba na konto zaloge v »breme« brez spremembe predznaka.
 • Izpisi
  • Analiza nabave
   • V analizi odvisnih stroškov vzame podatke o stranki iz vnesenih odvisnih stroškov predprejema in ne iz šifranta odvisnih stroškov.

Natisni