Orodja

Ob kliku na gumb  - Orodja se odpre preglednica Orodja kamor vpišemo orodja, ki pripadajo operaciji.

Orodje v preglednico dodamo s klikom na gumb  - Vnesi zapis (Insert) oziroma urejamo obstoječe podatke tako, da v preglednici izberemo zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem orodju.

  • Šifra –  prikazuje se podatek o šifri operacije za katero vnašamo orodja.
  • Šifra orodja – vnos (izbira) orodja iz šifranta Stroji, naprave in orodja.
  • Količina orodja – vnos količine orodja potrebnega za izvajanje operacije.

Natisni