Prehod v novo leto

Obdelava je namenjena zaključevanju obstoječega knjižnega leta in odpiranju novega. Po otvoritvi novega knjižnega leta ni možno več knjižiti v preteklo leto. Otvoritev se izvede za vse poslovalnice hkrati. Podatki so zapisani v prometnih podatkih v obliki začetnega stanja.

PRIPOROČILO: Pred zagonom te operacije naj se arhivira podatke.

 

Najprej se odpre okno Prehod v novo leto s prikazanim opozorilom.

 

Gumb  - Opusti (Alt O) nas vrne v osnovni meni.

Gumb  - Potrdi (Alt P) odpre okno preglednica Prehod v novo leto. Na preglednici je aktiven le gumb za popravljanje zapisov.

  • Datum – predlaga se začetni datum, lahko pa ga s klikom na gumb  izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov.
  • Vrsta prometa – vpišemo vrsto prometa oziroma jo s klikom na gumb  izberemo iz šifranta Vrste prometa, ki mora biti začetno stanje. Na tem mestu lahko vrste prometa vnašamo, popravljamo in brišemo.
  • Dokument – vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument.
  • Šifra artikla za … – V primeru, da uporabljamo tudi ali samo vrednostno maloprodajo, t.j. da delamo z artikli tipa »V« - vrednostno blago, potem vpišemo ali izberemo šifro vrednostnega blaga, ki predstavlja posamezno stopnjo davka. Vpisati moramo toliko šifer, kolikor je različnih stopenj davka, kar nam program tudi sam ponudi, se pravi, če je samo ena stopnja davka, nam program dovoli vnesti eno šifro za tisti procent DDV. Na to šifro se potem prenese skupna vrednost vrednostnega blaga posamezne davčne stopnje.

    

Gumb  - Potrdi (Alt P) sproži prehod v novo leto. Po zaključeni obdelavi javi naslednje sporočilo.

Natisni