Masovno odjavljanje obrokov za otroke v karanteni

Vse otroke, ki so bili v karanteni lahko enostavno odjavimo po spodaj opisanem postopku.

Navodila

Natisni