Urejanje podatkov o vrstah prometa

Podatke o vrstah prometa spreminjamo tako, da najprej v preglednici Vrste prometa označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb  - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani vrsti prometa, kateri lahko spremenimo podatke z izjemo tipa prometa in podatka o uporabi.

Natisni