Gibanje cene artikla

Prikaz gibanja cene artikla zaženemo tako, da na vrstici preglednice na spustnem meniju izberemo  (Control G). Odpre se okno Gibanje cene artikla.

Cenovno področje – vpišemo oziroma izberemo šifro cenovnega področja, katerega gibanje cen želimo pregledovati.

Artikel – vpišemo oziroma izberemo šifro artikla, katerega gibanje cen v izbranem cenovnem področju (ceniku) želimo pregledovati.

Datum – vnesemo oziroma izberemo časovno obdobje, v katerem želimo pregledovati gibanje cen.

 

Z izborom  (Alt O), se vrnemo v preglednico Cenik artiklov.

Z izborom  (Alt P), se prične analiza podatkov in odpre se okno preglednico rezultatov.

Če izberemo  (Alt G), lahko pregledujemo gibanje cene artikla v obliki linijskega grafa.

Natisni