Verzija 2020.11.003 z dne 03.09.2020

Pri pripravi obračuna storitev je pri Priprava, obresti dodano novo polje Datum zapadlosti za dolg.

Natisni