Po storitvah

Če izberemo Po storitvah, se odpre spodaj prikazano okno:

Izpis podatkov omejimo glede na poslovno leto, leto dokumenta, datum plačila, šifro storitve in šifro stranke.  Dobimo izpis plačil po storitvah glede na izbrano omejitev.

Natisni