verzija 2017.07.002

Sociala

Na formi Stanovalec odpravljena težava pri prikazovanju šifranta CSD.

Zdravstvo in Delo

Dopolnjen izpis Predajne knjige, da se prikazujejo tudi meritve zapisane v večih vrsticah.

Natisni