Relacije

V šifrant Relacij vnesemo relacije, s katerimi se srečujemo na svojih službenih poteh. Ko v meniju Šifranti OPN kliknemo na Relacije, se odpre preglednica Relacije, ki je prikazana na spodnji sliki.

Vnos nove relacije

Novo relacijo vnesemo tako, da kliknemo na gumb za dodajanje novih zapisov. Odpre se okno, ki je prikazano na spodnji sliki.

Šifra relacije – določimo šifro relacije.

Naziv relacije – poimenujemo relacijo.

Država – vnesemo ali izberemo državo, v kateri se nahaja cilj potovanja.

Razdalja v km – vnesemo razdaljo v kilometrih za posamezno relacijo.

Dnevnica – vnesemo ali izberemo šifro dnevnice, ki pripada za potovanje na tej relaciji. Vnaša se za potovanja v tujino. Za vsako državo je potrebno vnesti vsaj toliko relaciji, kolikor je različnih zneskov dnevnic za potovanje v to državo. Če je vnesen, se s tem podatkov izpolni znesek odobrene dnevnice v razdelku "Odobreni stroški", ta šifra dnevnice se uporabi pri pripravi obračuna.

Gumb "Poišči pot…" vrne zemljevid želene poti z razdaljo in predvidenim časom vožnje.

Natisni