Kako začnemo z delom?

15. V Nastavitveni podatki, v polje  Proračunske postavke, vpišemo Da. S tem bo v glavnem meniju aktiven podmeni Proračun.

16. Izberemo podmeni Proračun in izpolnimo šifrante Proračunske postavke, Objekti, Vrste sredstev in Razlogi. Opozorilo: v Vrste sredstev vpišemo obvezno vrsto sredstev s šifro P, kar pomeni sredstva plana.

17. Po izpolnitvi šifrantov lahko začnemo vnašati Plan.

18. Po sprejetju plana, s pomočjo gumba Potrditev plana, prenesemo sprejeti plan v evidenco proračunskih postavk.

19. Potem, ko imamo izpolnjeno evidenco proračunskih postavk, lahko le-to koristimo pri posameznem prejetem računu oz. povežemo prejeti račun s proračunsko postavko. To naredimo tako, da si v preglednici Prejeti računi izberemo račun, ki želimo povezati s proračunsko postavko in povezavo uredimo na zavihku EPP.

20. V kolikor ni dovolj planiranih sredstev na proračunski postavki, lahko vnesemo predlog prerazporeditve.

21. Predloge prerazporeditve pregledujemo in dejansko prerazporejamo v obdelavi Pripomočki – Prerazporeditve.

Natisni