Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2018

  • Obračun DDV: Priprava plačilnega naloga, datum zapadlosti je sedaj zadnji dan meseca, ki sledi mesecu konca davčnega obdobja.
  • Nastavitve: V primeru davčnega zastopnika - Podpisnik in kontaktna oseba sta sedaj stika stranke davčnega zastopnika.

Natisni