Šifrant zbirov

S pomočjo zbirov združujemo podatke iz večjega števila kontov v eno skupino. Na podlagi teh združitev imamo možnost pregleda podatkov po zbirih, kontih in po posameznih vknjižbah. Ob vstopu v šifrant zbirov se nam odpre preglednica zbirov:

Natisni