Gumb "Dodajanje na DN"

Funkcija je namenjena dodajanju vrstice plana na obstoječi delovni nalog. Funkcija je aktivna samo na vrsticah plana, ki niso razpisane v delovne naloge.

Po izboru gumba »Dodajanje na DN« se odpre okno z naslednjimi podatki:

  • DN leto – izberemo leto delovnega naloga v katerega prenašamo (dodajamo) vrstico plana.
  • DN knjiga – izberemo knjigo delovnega naloga v katerega prenašamo (dodajamo) vrstico plana.
  • DN številka – izberemo številko delovnega naloga v katerega prenašamo (dodajamo) vrstico plana. Delovni nalog lahko izberemo tudi preko preglednice (F2), ki nam prikaže samo nezaključene naloge izdelka iz vrstice plana. Izbor iz preglednice napolni tako leto, knjigo kot številko naloga.
  • Dodajanje tudi na podrejene DN – v primeru, da je opcija izbrana, potem se spremenijo tudi količine podrejenih delovnih nalogov, če je prvotno bil delovni nalog razpisan z vključeno opcijo razpisa podrejenih nalogov.

Potrdi izvede dodajanje vrstice plana na izbrani delovni nalog.

Natisni