Dajatve iz bruto izplačil

Ob aktiviranju podmenija Dajatve iz bruto izplačil se prikaže preglednica v katero vnašamo prispevke in davke, ki se obračunavajo iz bruto izplačil.

Natisni