Fantomski sklopi

Program omogoča tudi uporabo navideznih (fantomskih) sklopov. V primeru, kadar izdelek delovnega naloga vsebuje tudi fantomski sklop (sestavino) se v materialni sestavnici delovnega naloga namesto fantomskega sklopa pojavijo njegove sestavine. Te sestavine se po barvi ločijo od neposrednih sestavin izdelka (označene so z modro barvo). Ravno tako se na izpisu delovnega naloga jasno prikažejo fantomski sklopi in njihove sestavine.

Fantomskim sklopom ne moremo dodeliti tehnološkega postopka. Ravno tako za izdelavo fantomskega sklopa ne moremo razpisati (odpreti) delovnega naloga (fantomski sklop ne more predstavljati izdelka delovnega naloga).

Natisni